Administracja dóbr

zarząd dobrami

Był dobry patryjota i pełen nauki, Z ksiąg obcych wyuczył się gospodarstwa sztuki I dóbr administracją prowadził porządnie (VII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Dom ↔ Informacje ogólne (Dom)